Razgrni uvelo lišće (2002)

 

  • DechairsDeckchairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIČNI ZAPIS o romanu Razgrni uvelo lišće

Mr Milica Jeftimijević Lilić
Potpredsednica Udruženja književnika Srbije
Beograd, februar 2014.


           Razgrni uvelo lišće, naslov pun simbolike koja se dopunjuje motom – Razgrni uvelo lišće po stazi gde strelica pokazuje ti put odavno nacrtan i gažen. Korakni... Ovo je nesumnjivo poziv na akciju, traganje i stizanje do cilja.
           Razgrni uvelo lišće je iskričav, uzbudljiv, provokativan roman o muško-ženskim odnosima, o strastima i ljubavi, duhovnom i telesnom, o umetnosti i životu koji se traži i uzima...
           U samom početku romana Branka Gajović ukazuje na svoju poetiku poniranja u duhovno i prošlo koje sadrži potencijal vredan istraživanja. Njena romansijerska „viđenja“ sveta uvek su poduprta dokumentarnošću, ona kao da hoće da podvuče da se svet i u umetnosti (njenoj omiljenoj i neizbežnoj temi) mora bazirati na stvarnom, postojećem, koje se samo zaodeva fikcijom. Međutim, stvarno i fikcijsko se neminovno susreću u samim likovima koji laviraju između sopstvenih duhovnih iskustava i života kao mesta na kojem se neminovno moraju prizemljiti...
           Milan je lik koji je dat kao vrlo obrazovan, domišljat, radoznao, neko ko zna da brani svoje stavove. Sa širokom lepezom tumačenja njegove ličnosti, prirode, karaktera i promena koje je život doneo naročito kad je već oboleo i bio zavisan od brige drugih. I tada se film polako odmotava. Sonja, Milanova prva ljubav, odbegla je drugom (Dušanu koji je antipod Milanu), čoveku koji je nikada nije voleo. Ali, tu je Katarina, Milanova drugarica iz mladosti koja ponovo izranja iz prošlosti i pokreće zapretane emocije. Milan i Katarina su duhovno kompatibilni. Njih dvoje su nosiosci intelektualnog diskursa romana. Pre svega, Katarina sa svojom urođenom mudršću i merom u svemu... Kontrasti među likovima dovode do sukoba, razlaza, čineći delo napetim i uzbudljivim...
           Posebno je naglašena potreba žene za individualnim razvojem, postojanjem za sebe u okviru braka, što je iskustvo mnogih žena koje se uglavnom prepuste nametnutom okviru, i „smanje“ sebe da bi taj muški okvir za njih predviđen opstao. U većini slučajeva, u prozi Branke Gajović, žene su ipak snažnije i istrajnije u borbi za opstanak, kao i u partnerskim odnosima. 
           Seksualnost je tema kojom se Branka Gajović bavi i u ovoj knjizi ukazujući na njen značaj za čoveka, ali i na nužnost duhovne saglasnosti među partnerima da bi veza opstala...
           Jednom rečju, delo koje mami raznovrsnošću tema, ideja, profila ljudi i vremena. I, kao i sve druge knjige Branke Gajović i ova je apoteoza umnosti, znanja, umetnosti i lepote.

Strana 1 od 2 1 2

© Copyright Branka Gajović.